Veiligheid


Al onze artikelen dienen uitsluitend gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn.

Er moeten voorzorgen worden genomen om omvallen of uitglijden van personen te voorkomen.

Personen mogen nooit alleen gelaten worden bij het gebruik van artikelen.

Gebruik nooit alcohol of drugs in combinatie met deze artikelen.

Masters in Steel, voor kwaliteit.